wanbetaling

Vermoeden dat klant niet zal betalen, wat nu?

27 december 2016

Wanbetaling is een groot probleem voor veel ondernemers. Soms kom je als ondernemer pas achteraf achter het feit dat iemand een wanbetaler blijkt te zijn. Je hebt je diensten al verleend of producten al geleverd en enkel een incassotraject staat nog open. In andere gevallen heb je ook al voordat je zelf je diensten of producten hebt geleverd een vermoeden gekregen dat de klant niet zal betalen.

In dit artikel bekijken we welke mogelijkheden je hebt indien je vermoedt dat je klant niet zal betalen. Aan de orde komt of je mag besluiten niet te leveren en of je de overeenkomst mag beëindigen. Ten slotte volgen nog enkele tips wanneer je te maken hebt met een klant waarvan je vermoedt dat hij niet zal betalen.

Vermoeden dat een klant niet betaalt: rode vlaggen

Het vermoeden dat een klant een bepaalde factuur niet zal betalen komt vaak in eerste instantie voort uit een onderbuikgevoel. Vaak is dat te staven met ‘rode vlaggen’:

  • De klant betaalt voorgaande nota’s niet meer.
  • De klant betaalde zijn nota’s in eerste instantie op tijd, maar betaalt zijn nota’s steeds later en steeds vaker buiten de betalingstermijn.
  • Er loopt een betalingsregeling met de klant (die niet strikt wordt nagekomen).
  • De klant zegt steeds te zullen overgaan tot betaling, maar doet dat uiteindelijk niet om onduidelijke redenen (‘smoesjes’).
  • De klant stelt dat je je werk niet goed hebt uitgevoerd en/of je producten niet conform de afspraak zijn, terwijl dat aantoonbaar onjuist is.
  • Er gaan geruchten (al dan niet in de media) over betalingsonmacht bij de klant.

Nakoming

Je kunt uiteraard steeds van je klant verwachten dat hij zijn facturen betaalt en zijn afspraken nakomt, een en ander binnen de afgesproken betalingstermijn.

Opschorting

In zijn algemeenheid kan worden gezegd dat als je het vermoeden hebt dat een klant niet zal betalen nadat jij je goederen/diensten hebt geleverd, je je kunt beroepen op opschorting. Dat houdt in dat je jouw verplichtingen niet nakomt totdat de klant zijn rekening heeft betaald. Zodra de klant zijn rekening heeft betaald, zul jij ook je verplichtingen weer moeten nakomen.

Ontbinding

Indien een klant zijn factuur ook daadwerkelijk niet betaalt en je verwacht niet dat hij de factuur nog zal betalen, dan kun je overwegen om de overeenkomst met de klant te ontbinden. De klant moet daarvoor echter wel eerst in verzuim zijn.

Door de ontbinding komt de overeenkomst ten einde en ontstaan er verplichtingen om het betaalde terug te betalen en het geleverde terug te geven. Soms gaat dat niet goed (bijvoorbeeld indien het geleverde een dienst was). In die gevallen zal de waarde van het geleverde moeten worden vastgesteld. Dat bedrag wordt dan verrekend.

Indien een klant niet betaalt is ontbinding weliswaar mogelijk, maar vaak niet de meest logische oplossing. Vaak is het beter om voor nakoming te kiezen.

Schade geleden?

Als een klant niet tijdig betaalt, kan het zo zijn dat je daardoor als ondernemer schade lijdt. Denk aan misgelopen rente (of juist extra rentekosten voor je bancaire krediet), maar ook aan de kosten om alsnog je rekening betaald te krijgen.

Dergelijke kosten kun je -onder voorwaarden- bij de klant in rekening brengen. Incassokosten worden vastgesteld op een bepaald percentage van het factuurbedrag. Zie daarvoor het artikel over incassokosten.

Beslaglegging indien klant steeds niet betaalt?

Indien je alles al hebt geprobeerd, maar je klant blijft niet betalen, dan heb je de beste kans indien je probeert om beslag te leggen. Daarvoor heb je echter wel een vonnis van de rechter nodig.

Om dat vonnis te verkrijgen, zal een dagvaarding geschreven moeten worden om zo een procedure te starten. Het is aan te bevelen om daarvoor een jurist in te schakelen, aangezien het maken van fouten ervoor kan zorgen dat de dagvaarding ongeldig is. Bij het incasseren van bedragen boven de € 25.000,- is het overigens zelfs verplicht om een advocaat in te schakelen.

Hulp nodig? Wij staan u graag terzijde.

Bewaren

Bewaren

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.