werkgever betaalt loon te laat

Werkgever betaalt loon te laat of helemaal niet: Wat te doen?

1 september 2014

Een tijdje terug kreeg ik een vraag van een lezer over zijn werkgever die het loon niet op tijd uitbetaalde (en het uiteindelijk zelfs helemaal niet meer uitbetaalde). Wellicht dat dat ook de reden was dat hij mij vroeg om de vraag gratis te behandelen.

Normaal gesproken doe ik dat niet. Dat is geen onwil, maar we krijgen elke dag een aantal e-mails binnen met de vraag om ze gratis te behandelen. Ik zou daar bijna een fulltime jurist aan kunnen zetten. Dat kan niet, want wie moet dat betalen?

Soms maak ik een uitzondering, simpelweg omdat dat goed is voor mijn karma en omdat ik graag mensen help. In dit geval hielp ook mee dat ik dacht dat het interessant zou zijn om de casus op dit blog te delen voor de rest van de lezers.

Werkgever betaalt het loon te laat

De betreffende lezer/vraagsteller had een prima baan waarmee hij zeer tevreden was, maar er waren wat problemen die zich concentreerden aan het einde van de maand. Zijn werkgever was namelijk begonnen met het loon enkele dagen later uit te betalen. De vraagsteller en zijn collega-werknemers hadden zich in eerste instantie niet durven te roeren.

Na enige tijd was de werkgever ook over de wettelijke grenzen heen gegaan om het loon uit te betalen. De loonbetaling kwam vaak pas een week later binnen. Daarnaast begon de werkgever allerhande zaken in te houden op het loon, waaronder koffietoeslag en parkeergeld (op de eigen parkeerplaats van het bedrijf!) en op een gegeven moment werd het gehele loon niet meer betaald.

De vragensteller en zijn collega’s hadden er schoon genoeg van en vroegen zich af wat hun rechten precies waren.

Gevolgen loon te laat betalen of loon niet betalen

Wanneer een werkgever (een gedeelte van) het loon niet betaalt of hij gewoon te laat is, moet hij extra loon betalen. Dat loopt snel op: is de werkgever vier dagen te laat, dan betaalt hij 5% extra. In de vier dagen daarna betaalt hij ook nog eens 5% per dag extra (8 dagen te laat = 25% verhoging). De dagen daarna moet hij 1% per dag extra betalen met een maximumtotaal van 50%. De rechter kan dit percentage overigens verlagen indien daar reden toe is.

Naast de wettelijke verhoging, kunnen de werknemers bij het niet betalen van loon ook de wettelijke rente én (buiten)gerechtelijke incassokosten verhalen op de werkgever.

Het loon te laat betalen: Loonvordering

Wanneer het loon niet (op tijd) betaald wordt, ligt het voor de hand om een zogenaamde loonvordering te starten. De werkgever wordt dan nog één laatste maal aangeschreven, met de dreiging dat er een gerechtelijke procedure zal worden gestart indien het loon niet betaald wordt.

Indien de werkgever ook na een laatste aanmaning niet over de brug komt, wordt bij de rechter de loonvordering aanhangig gemaakt. Over het algemeen gebeurt dat via een kort geding.

Er wordt dan op zo kort mogelijke termijn een datum geprikt om de zitting te laten plaatsvinden, waarna de werkgever zich mondeling mag verweren. De rechter doet snel na de zitting uitspraak over zowel de vraag of het loon moet worden uitbetaald en over de vraag of de extra verhogingen moeten worden betaald.

Mocht de werkgever daarna nog steeds het loon niet uitbetalen, dan kan de werknemer de uitspraak via een gerechtsdeurwaarder afdwingen. Er kan dan beslag worden gelegd, bijvoorbeeld op bankrekeningen van de onderneming (bankbeslag).

Loonvordering niet altijd de beste optie bij te laat of niet betalen van het loon

Indien de werkgever het loon te laat betaalt, kan een loonvordering een optie zijn. Ook indien de werkgever het loon ten onrechte helemaal niet betaalt, kan een loonvordering een goede manier zijn om het loon alsnog betaald te krijgen.

Echter, er zijn gevallen waarin de loonvordering waarschijnlijk niet gaat helpen. Zie ook het geval uit deze blogpost.

We zien een werkgever die steeds later gaat betalen, die daarna onterechte inhoudingen op het loon doet en ten slotte helemaal niets meer uitbetaalt. Het lijkt erop dat de werkgever in betalingsmoeilijkheden is gekomen en daarom over is gegaan tot het niet betalen van loon.

Een loonvordering instellen gaat in dit geval waarschijnlijk niets opleveren, aangezien van een kale kip niets te plukken valt.

Het alternatief: de faillissementsaanvraag

Wanneer er geen loon meer wordt uitbetaald en het vermoeden bestaat dat de werkgever geen geld meer heeft, kan een faillissementsaanvraag echter uitkomst bieden.

Een faillissement is niet leuk voor werknemers, want wanneer de werkgever failliet gaat, zullen zij hun baan verliezen. Waarom is het dan toch verstandig om het faillissement aan te vragen?

Er zijn een aantal redenen om het faillissement van je werkgever in een dergelijke situatie aan te vragen. Zo komt bij een faillissement een curator in het spel, die snel besluit of je wordt ontslagen of dat je mag blijven werken voor een bepaalde tijd. In het eerste geval krijg je recht op WW (en dat heb je wellicht niet wanneer je zelf ontslag neemt, aangezien je dan wellicht verwijtbaar werkloos bent), in het tweede geval is je loon vanaf dat moment een ‘boedelschuld’ en heb je voorrang op alle andere schuldeisers.

Tevens zorgt het faillissement ervoor dat het UWV een uitkering wegens betalingsonmacht kan doen. Dat houdt (onder meer) in dat het UWV alsnog het loon over de drie maanden (dertien weken) vóór de opzegging van de arbeidsovereenkomst zal betalen. Tevens keert het UWV in dat geval de aanspraken op onder meer vakantiegeld, vakantiedagen en pensioenpremie uit het gehele jaar voor de opzegging uit.

Ten slotte moet je ook eerlijk naar jezelf toe zijn: wat heb je aan een baan, wanneer je er niets mee verdient omdat je werkgever geen loon uitbetaalt? Eigenlijk is er in een dergelijk geval geen reden om het faillissement niet aan te vragen, anders dan dat je het je werkgever niet wilt aandoen.

Ter afsluiting

Het is dus in een dergelijk geval erg van belang om te bekijken wat de reden is waarom het loon niet meer kan worden uitbetaald. Kan je werkgever wel betalen, maar wil hij gewoon niet, dan is een loonvordering de beste keuze. Aan de andere kant: kan je werkgever niet meer betalen, dan is een faillissementsaanvraag vaak een betere zet.

Je kunt immers wel recht hebben op enorme wettelijke opslagen, maar wanneer je je loon inclusief opslagen daarna als werknemer niet kunt innen, heb je daar niets aan. Dan is een faillissement helaas vaak het enige dat rest. Vervelend, maar waar.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.