arts

Werknemer is niet echt ziek: hoe pak je dat aan?

16 mei 2017

Als werkgever heb je regelmatig te maken met zieke werknemers. Meestal is een zieke werknemer ook echt ziek en heb je geen enkele reden om daaraan te twijfelen. Soms is dat echter anders en heb je het vermoeden dat je werknemer niet echt ziek is. Hoe ga je daarmee om?

Aanknopingspunten dat werknemer niet echt ziek is

In de praktijk zien we vaak dezelfde soorten verdachte ziekmeldingen terugkomen. Rode vlaggen, waarbij getwijfeld kan worden aan de ziekmelding van de werknemer zijn bijvoorbeeld:

  • De werknemer meldt zich ziek terwijl je als werkgever weet dat hij de vorige dag een feestje heeft gehad.
  • De werknemer meldt zich ziek op een dag waarvoor hij eerder verlof heeft aangevraagd, maar dit is geweigerd.
  • De werknemer meldt zich ziek, maar je bent ervan op de hoogte dat hij wel andere werkzaamheden uitvoert, zoals klussen in zijn huis.
  • De werknemer meldt zich veel meer ziek dan gemiddeld in je bedrijf gebruikelijk is, maar heeft geen chronische klachten (denk aan een werknemer die vijf keer per jaar ‘griep’ heeft).
  • De werknemer meldt zich ziek nadat er een conflict is geweest op het werk.

Let wel: niet altijd als een werknemer zich ziekmeldt in deze omstandigheden is er sprake van een ziekmelding die onjuist is. Er kan immers ook sprake zijn van toeval of van een situatie waarin de ziekte toevallig samenloopt met deze situaties. Ook kan er sprake zijn van een medewerker die weliswaar ziek is voor zijn eigen werk (‘arbeidsongeschikt’), maar die wel nog andere activiteiten thuis kan uitvoeren.

Wie bepaalt of de werknemer ziek is?

Van groot belang is, dat jij als werkgever niet de mogelijkheid hebt om te beslissen of je werknemer ziek is of niet. Immers: jij bent geen arts. Je kunt dus ook niet zomaar beslissen dat je de ziekmelding van de werknemer weigert.

Twijfel je aan een ziekmelding, dan zul je de bedrijfsarts (of arbo-arts) moeten inschakelen. Die arts zal een oordeel vellen over de vraag of de ziekte de werknemer belemmert om te komen werken. Ben je het niet eens met de bedrijfsarts of arbo-arts, dan kun je de werknemer naar een UWV-arts sturen voor een second opinion.

Meer over deze artsen, de huisarts en de medisch specialist en hun rol bij ziekte van een werknemer, vind je in het artikel ‘Wie beslist of een werknemer ziek is?’.

Als blijkt uit het rapport van de bedrijfsarts/arbo-arts of de UWV-arts dat de werknemer niet echt ziek is, zul je stappen moeten ondernemen. De arts zal je daarover ook informeren. Zo zul je bijvoorbeeld in het geval van een arbeidsconflict  het conflict moeten proberen op te lossen.

Werknemer die niet echt ziek is ontslaan

Indien een arts bepaalt dat de betreffende werknemer niet ziek is, wil dat niet automatisch zeggen dat er een reden is om hem te ontslaan. Het wil wel zeggen dat de werknemer weer gewoon moet komen werken. Doet hij dat niet, dan kan er reden zijn om hem te ontslaan wegens werkweigering.

Het kan zo zijn dat de arts bepaalt dat de werknemer wél ziek is, maar jij nog steeds het idee hebt dat de werknemer niet echt ziek is en zijn klachten voorwendt. Denk daarbij aan werknemers met niet verifieerbare klachten zoals overspannenheid. In dat geval zijn er wellicht mogelijkheden om de werknemer te ontslaan wegens lang ziekteverzuim (na twee jaar) of frequent ziekteverzuim.

Het is verstandig om altijd een jurist te raadplegen voordat je overgaat tot het geven van ontslag. Juist het op een oneigenlijke manier proberen te ontslaan van een werknemer die volgens de artsen ziek is, kan grote problemen opleveren.

Kortom

Indien je twijfelt of een werknemer echt ziek is, is het verstandig om dat in elk geval snel te laten controleren door de bedrijfsarts of arboarts. Eventueel kun je daarna nog een tweede controle laten doen door de UWV-arts. Naar aanleiding daarvan kun je actie ondernemen.

Twijfel je nog over de juiste actie in jouw specifieke geval? Dan is het verstandig om contact op te nemen met een jurist. Over het algemeen geldt: hoe eerder je dat doet, hoe beter de kans op een goede afloop.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.