werknemer vaak ziek

Werknemer is vaak ziek: ontslag mogelijk?

20 december 2016

Als werkgever is ziekte van werknemers je waarschijnlijk een doorn in het oog, ondanks dat de werknemer er niets aan kan doen. Dat wordt nog erger wanneer een bepaald werknemers met grote regelmaat ziek zijn.

In dit blogartikel komt aan de orde wat je kunt doen als je een werknemer hebt die vaak ziek is. Kun je hem ontslaan? Hoe kun je dat het best aanpakken? Wat kun je verwachten van de werknemer?

Werknemer vaak ziek

Een werknemer die vaak ziek is, kan een flinke impact hebben op je onderneming:

  • je betaalt de werknemer, maar hij levert niets op omdat hij geen arbeid verricht;
  • roosters moeten worden aangepast en werk blijft liggen, vaak op de meest onhandige momenten;
  • andere werknemers krijgen het gevoel dat zij steeds maar weer werk moeten overnemen voor de zieke werknemer, waardoor de sfeer vaak zienderogen verslechtert.

Ziekmelding ≠ Ziek

Een ziekmelding wil niet altijd zeggen dat je werknemer ook daadwerkelijk ziek is. Wanneer een werknemer zich vaak ziek meldt, is het verstandig om allereerst te bekijken wat de reden voor die ziekte is. Daar kun je de bedrijfsarts voor inschakelen. Het kan namelijk zo zijn dat de werknemer eigenlijk niet ziek is, maar zich ziek meldt vanwege (bijvoorbeeld) pestgedrag op het werk of stress.

In die gevallen is het verstandig om de bron van het probleem weg te nemen en niet direct op ontslag aan te sturen. Zou je toch gelijk op ontslag aansturen, dan kan een rechter oordelen dat het laten ontstaan van de situatie in jouw risicosfeer als werkgever ligt.

Meldt een werknemer zich echter ziek terwijl hij niet ziek is, maar heeft hij daar geen reden voor, dan zou dat kunnen kwalificeren als werkweigering en kan dat een reden zijn voor het geven van een ontslag op staande voet. Raadpleeg altijd eerst een jurist voordat je overgaat tot ontslag op staande voet.

Ontslag – Verschil tussen vaak ziek en lang ziek

Let wel: het gaat hier om een werknemer die vaak ziek is, niet zozeer om een werknemer die lang ziek is. Zitten er minder dan vier weken tussen de ziekteperiodes, dan is er sprake van lang ziek. Een werknemer die lang ziek is, kan via het UWV worden ontslagen na twee jaar. Een werknemer die niet lang, maar vaak ziek is (de werknemer werkt wel periodes van langer dan vier weken voordat hij zich weer ziek meldt) kan niet via het UWV ontslagen worden.

Twijfel je of er in jouw geval sprake is van een situatie van lang of van vaak ziek zijn van een werknemer? Dan is het raadzaam om contact op te nemen met een jurist.

Ontslag van werknemer die vaak ziek is

Je kunt als werkgever het gesprek aangaan met een werknemer die vaak ziek is om te bekijken of er een mogelijkheid is om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan. De kans dat dat lukt is niet erg groot: de werknemer loopt namelijk aanzienlijke risico’s voor WW en WIA als hij ziek uit dienst gaat of snel na uitdiensttreding ziek wordt.

Het ontslag van een werknemer die vaak ziek is, zal over het algemeen plaatsvinden via de kantonrechter. Het is mogelijk als er door de ziekte sprake is van onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering. Let wel: zoals reeds eerder is aangegeven, mag de ziekte van de werknemer niet te maken hebben met onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden van jou als werkgever.

Ten slotte moet worden aangetoond dat er de komende 26 weken geen herstel zal optreden en dat binnen die periode de arbeid ook niet in een aangepaste vorm kan worden verricht. Er moet bovendien worden bekeken of er een mogelijkheid tot herplaatsing bestaat. Als dat zo is, is ontslag niet mogelijk.

Conclusie

Heb je een werknemer die vaak ziek is, zoek dan eerst uit waar dat daadwerkelijk aan ligt. Vaak is het starten van een ontslagtraject niet de beste keuze. In sommige gevallen is dat echter anders, bijvoorbeeld als de ziekte gefingeerd is of als de werknemer zo vaak ziek is dat dat onaanvaardbare gevolgen voor je bedrijfsvoering heeft.

Besluit je om tot ontslag over te gaan, dan is het aan te bevelen om een jurist te raadplegen over de slagingskansen daarvan. Daarna kan de jurist ook de procedure bij de rechter starten indien dat noodzakelijk is.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.